Προπρονήπια (από 3 έως 4 χρονών)

Δραστηριότητες εκπαιδευτικού προγράμματος Προπρονηπίων

 • Εκπαιδευτικό θέμα

 • Ανάπτυξη δεξιοτήτων (προγραφικές , προμαθηματικές, δραστηριότητες)

 • Ανάπτυξη λεξιλογίου (κουκλοθέατρο, παραμύθι, συζήτηση, εποπτικό υλικό)

 • Δραστηριότητες ανάπτυξης λεπτής κινητικότητας (χειροτεχνίες , πηλός , κολλάζ )

 • Δραστηριότητες αδρής κινητικότητας και αντίληψης του χώρου

 • Εισαγωγή στη τέχνη της ζωγραφικής , γλυπτικής ,πλαστικής

 • Αγγλικά (κάθε μέρα) Στόχος του μαθήματος είναι τα παιδιά μέσα από το παιχνίδι να εξοικειωθούν με την Αγγλική γλώσσα και να αναπτύξουν μια θετική στάση προς αυτή.

 • Κηπουρική

 • Παιχνίδι στον κήπο

 • Κυκλοφοριακή Αγωγή

 • Μαγειρική

 • Οργανωμένες και ελεύθερες δραστηριότητες

 • Μουσική προπαιδεία

 • Ρυθμική – Γυμναστική

 • Δημιουργική κίνηση

 • Θεατρικές δραστηριότητες και παρακολούθηση θεατρικών παραστάσεων

 • Εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές εκδρομές

 • Γιορτές

 

Προαιρετικές δραστηριότητες

 • Αθλήματα

 • Taekwondo