Αγγλόφωνο τμήμα

Pre-school children are naturally inquisitive, enthusiastic and receptive to new input; and it is exactly these qualities that we aim to exploit in their first exposure to the English language. Our primary goal is to familiarize young learners with the foreign language so that they can ultimately develop a positive attitude to it. It is therefore important that they are introduced to a learning environment that allows for creativity and amusement. Children learn through games, songs and storytelling which aim at familiarizing them not only with basic vocabulary items but also with basic cultural concepts (such as Halloween, Thanksgiving, etc). The overall objective is for language to be presented in a multidimensional way so that children become interested in it rather than intimidated by it. By providing a learning environment where children are able to connect their previous knowledge to the newly-introduced one and encouraged to use the foreign language, we intend to motivate them and build their confidence.

  • Παιδικός Σταθμός (παιδιά 2 έως 5 ετών)
    Νηπιαγωγείο αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (παιδιά 5 έως 6 ετών)
  • Εξυπηρετούμε τις περιοχές: Άγιο Στέφανο, Διόνυσο, Εκάλη, Νέα Ερυθραία, Δροσιά, Κρυονέρι, Ροδόπολη, Άνοιξη, Αφίδνες, Καπανδρίτι, Εύξεινο Πόντο, Κάτω Κηφισιά και Σταμάτα.