Συνεργασίες

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

 

Με απώτερο στόχο να διατηρούμε σε υψηλά επίπεδα την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης, διατηρούμε επικοινωνία και συνεργασία με:

  • το Παιδαγωγικό τμήμα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης , το Παιδαγωγικό τμήμα του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, το Institute of Education University of London και το Centre for Education Studies at the University of Warwick.
  • Φορείς, Συλλόγους, Οργανισμούς (WWF, UNICEF, Aρκτούρος), Μουσεία.
  • Εξειδικευμένη Παιδοψυχολόγο, η οποία παρακολουθεί συστηματικά τα παιδιά, ανταλλάσσει ιδέες με τις εκπαιδευτικούς και πραγματοποιεί συναντήσεις με τους γονείς.
  • Τα σύγχρονα παιδαγωγικά πορίσματα αποδεικνύουν ότι, η συνεργασία σχολείου οικογένειας είναι πολύ σημαντική στην πρώιμη παιδική ηλικία.
  • Με γνώμονα αυτή την πραγματικότητα, προσπαθούμε να εμπλέξουμε τους γονείς στα δρώμενα του σχολείου, να τους ενημερώνουμε για την πορεία των παιδιών τους και για το πρόγραμμά μας, να συζητάμε τα προβλήματα που τους απασχολούν και να χαράσσουμε κοινή πορεία σε ό,τι αφορά στα θέματα των παιδιών.
  • Εκτός από τις προγραμματισμένες συναντήσεις, η επικοινωνία με τους γονείς είναι πάντα ευπρόσδεκτη και ανοιχτή και σίγουρα εποικοδομητική