Νηπιαγωγείο (από 5 έως 6 χρονών)

Δραστηριότητες εκπαιδευτικού προγράμματος Νηπιαγωγείου

 • Μέσα από θεματικές ενότητες και project δουλεύεται ένα ανοικτό βιωματικό και ευέλικτο πρόγραμμα

 • Δραστηριότητες που έχουν σαν στόχο τα μαθηματικά και την γραφή

 • Δραστηριότητες που έχουν σαν στόχο την καλλιέργεια της Ελληνικής Γλώσσας

 • Δραστηριότητες που έχουν σαν στόχο την δημιουργία και την έκφραση

 • Εισαγωγή στη τέχνη της ζωγραφικής και γλυπτικής

 • Εισαγωγή στις φυσικές επιστήμες και την γεωγραφία

 • Μελέτη περιβάλλοντος

 • Εισαγωγή στην πληροφορική

 • Δραστηριότητες που έχουν σαν στόχο την λαογραφία, την παράδοση και την Αρχαία Πολιτιστική Κληρονομιά μας

 • Αγγλικά. Στόχος του μαθήματος είναι τα παιδιά μέσα από το παιχνίδι να εξοικειωθούν με την Αγγλική γλώσσα και να αναπτύξουν μια θετική στάση προς αυτή.

 • Μουσική προπαιδεία

 • Ρυθμική – Γυμναστική

 • Δημιουργική κίνηση

 • Θεατρικές δραστηριότητες και παρακολούθηση θεατρικών παραστάσεων

 • Εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές εκδρομές

 • Παιχνίδι στον κήπο

 • Γιορτές

Προαιρετικές δραστηριότητες

 • Αθλήματα

 • Taekwondo

 • Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές