Οι στόχοι μας

Η προσχολική ηλικία, σύμφωνα με τα σύγχρονα επιστημονικά πορίσματα, αποτελεί κρίσιμη και ουσιαστική περίοδο για την ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού. Το Νηπιαγωγείο αποτελεί το πρώτο οργανωμένο περιβάλλον μάθησης, στο οποίο τα παιδιά φοιτούν συστηματικά και η φοίτηση τους σ΄αυτό επηρεάζει:

 • τη  γνωστική και συναισθηματική τους ανάπτυξη,
 • την προσωπική τους εξέλιξη.

Κατά συνέπεια, το Νηπιαγωγείο αποτελεί: ένα σημαντικό σταθμό στην εκπαίδευση του παιδιού και η παραμονή του σ’αυτό θα πρέπει σηματοδοτηθεί: από ευχάριστες και δημιουργικές εμπειρίες, ικανές να του δώσουν σημαντικά εφόδια για τη μετέπειτα σχολική ζωή του.

Τα σημαντικά αυτά εφόδια, δεν συνίστανται μόνο στην απόκτηση γνώσεων, αλλά κυρίως, στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και στην υιοθέτηση θετικών στάσεων απέναντι στη μάθηση. Στην προσχολική εκπαίδευση η βαρύτητα δεν δίνεται στο περιεχόμενο της μάθησης, δηλαδή στο τι θα μάθει το παιδί, όσο στη διαδικασία που θα ακολουθηθεί (πώς θα μάθει το παιδί) προκειμένου να προσεγγιστεί η γνώση και να φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Και προκειμένου η διαδικασία αυτή να είναι γόνιμη και δημιουργική θα πρέπει να:

 • ενεργοποιείται το ενδιαφέρον των παιδιών,
 • διεγείρεται η σκέψη τους,
 • ενθαρρύνεται η ανάληψη πρωτοβουλιών,
 • επιδιώκεται η ενεργός συμμετοχή τους, και
 • επιβραβεύεται η προσπάθεια και όχι το αποτέλεσμα.

 

Επίσης σημαντική παράμετρος για την επιτυχή έκβαση των προγραμμάτων προσχολικής αγωγής αποτελεί το παιχνίδι, μέσω του οποίου τα παιδιά:

 • διοχετεύουν την ενεργητικότητα τους
 • εκτονώνονται
 • ανακαλύπτουν
 • και μαθαίνουν.

Το παιχνίδι είναι το φυσικό πλαίσιο εργασίας για τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας, καθώς ανταποκρίνεται και καλύπτει τη βασική ανάγκη των παιδιών για: 

 • κίνηση
 • εξερεύνηση
 • και πειραματισμό.

Το παιχνίδι προσφέρει σε μας τους εκπαιδευτικούς της προσχολικής αγωγής τη δυνατότητα να:

 • προσελκύσουμε το ενδιαφέρον των παιδιών,
 • εξασφαλίσουμε την ενεργό συμμετοχή τους,
   

και μέσα από τους δρόμους της χαράς και της απόλαυσης που προσφέρει, να οδηγήσουμε τα παιδιά:

 • στην κατάκτηση της γνώσης
 • και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων

 

Κύρια επιδίωξη μας στην DANDOLINA είναι η υποστήριξη ενός ευέλικτου ανοιχτού μαθησιακού περιβάλλοντος, που διευκολύνει τη μαθησιακή προσπάθεια και ευνοεί το σχεδιασμό και την πραγματοποίηση δημιουργικών δραστηριοτήτων που θα συμβάλλουν στην ολόπλευρη και ισόρροπη ανάπτυξη των παιδιών, την Κοινωνική Συναισθηματική Γνωστική

 

Η οργάνωση και η πραγματοποίηση ενός προγράμματος που σέβεται τις ανάγκες, τις ιδιαιτερότητες, την προσωπικότητα και τις δυνατότητες των παιδιών αυτής της ηλικίας, επιδιώκει την ενεργοποίηση του ενδιαφέροντός τους και την κινητοποίηση της σκέψης τους, υποστηρίζει την ανάληψη πρωτοβουλιών από τα παιδιά, τον πειραματισμό και την εξερεύνηση. 

 

 

 • Παιδικός Σταθμός (παιδιά 2 έως 5 ετών)
  Νηπιαγωγείο αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (παιδιά 5 έως 6 ετών)
 • Εξυπηρετούμε τις περιοχές: Άγιο Στέφανο, Διόνυσο, Εκάλη, Νέα Ερυθραία, Δροσιά, Κρυονέρι, Ροδόπολη, Άνοιξη, Αφίδνες, Καπανδρίτι, Εύξεινο Πόντο, Κάτω Κηφισιά και Σταμάτα.