Εκπαιδευτικό προσωπικό

Η Δήμητρα Δανδόλου

Διεύθυνση

Το  Πρότυπο Κέντρο Προσχολικής Αγωγής - Παιδικός Σταθμός DANDOLINA λειτουργεί από το 1996 υπό τη διεύθυνση της Δήμητρας Δανδόλου, η οποία είναι Παιδαγωγός-Νηπιαγωγός.

Έχει πραγματοποιήσει μεταπτυχιακές σπουδές στο Institute of Education (University of London) στην προσχολική παιδαγωγική.

Έχει εργαστεί στο HELLENIC COLLEGE OF LONDON, ως υπεύθυνη του ελληνικού τμήματος προσχολικής αγωγής και σε πρότυπα ελληνικά νηπιαγωγεία.

Επίσης έχει ασχοληθεί με τη Μουσειακή Αγωγή, ως υπεύθυνη οργάνωσης και συντονισμού του Ελληνικού Παιδικού Μουσείου.

Έχει μακροχρόνια εθελοντική εργασία στο Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού, καθώς έχει διατελέσει από Οδηγός μέχρι και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Σώματος, με έμφαση στην οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για παιδιά και στην εκπαίδευση ενηλίκων.

Έχει αναπτύξει τα επιστημονικά της ενδιαφέροντα στη διδακτική μεθοδολογία για παιδιά προσχολικής ηλικίας.

 

Προσωπικό

Το δυναμικό του Πρότυπου Κέντρου Προσχολικής Αγωγής DANDOLINA, αποτελείται από 15 συνεργάτες, που, πέρα από τα τυπικά προσόντα και τη μακροχρόνια εμπειρία  που διαθέτουν, είναι ανοιχτοί σε νέες ιδέες και πρακτικές. 

Κύριο μέλημα μας είναι η συστηματική και διαρκής ενημέρωση του προσωπικού μας για τις εξελίξεις στην εκπαιδευτική πραγματικότητα, μέσω της παρακολούθησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων και σεμιναρίων, έτσι ώστε να ανταποκρίνονται με τον καλύτερο δυνατό και δημιουργικό  τρόπο στις απαιτήσεις του εκπαιδευτικού τους έργου. 

 

 

  • Παιδικός Σταθμός (παιδιά 2 έως 5 ετών)
    Νηπιαγωγείο αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (παιδιά 5 έως 6 ετών)
  • Εξυπηρετούμε τις περιοχές: Άγιο Στέφανο, Διόνυσο, Εκάλη, Νέα Ερυθραία, Δροσιά, Κρυονέρι, Ροδόπολη, Άνοιξη, Αφίδνες, Καπανδρίτι, Εύξεινο Πόντο, Κάτω Κηφισιά και Σταμάτα.