Μεταβρεφικό (από 2 έως 3 χρονών)

Δραστηριότητες εκπαιδευτικού προγράμματος Μεταβρεφικού

 • Εκπαιδευτικά θέματα

 • Δραστηριότητες μέσα από τις οποίες αναπτύσσεται ο λόγος τους (κουκλοθέατρο, παραμύθι, συζήτηση, εποπτικό υλικό)

 • Δραστηριότητες που έχουν σχέση με την αισθητική αγωγή (χρησιμοποιώντας διάφορα υλικά δουλεύουν την λεπτή κινητικότητα τους, εκφράζονται ελεύθερα, καλλιεργούν την φαντασία τους, εμπνέονται και γεμίζουν χαρά)

 • Δραστηριότητες οι οποίες έχουν σαν στόχο την κοινωνικοποίηση τους

 • Μαγειρική (εισαγωγή στις έννοιες των μαθηματικών )

 • Κηπουρική

 • Παιχνίδι στον κήπο

 • Δραστηριότητες αδρής κινητικότητας

 • Οργανωμένες και ελεύθερες δραστηριότητες

 • Μουσική προπαιδεία

 • Θεατρικές δραστηριότητες και παρακολούθηση θεατρικών παραστάσεων

 • Εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές εκδρομές

 • Γιορτές