Αγγλόφωνο τμήμα

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του αγγλόφωνου τμήματος

  • Το τμήμα απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 3-4 χρόνων (Προ-προνήπια) που είτε είναι γηγενείς ομιλητές της αγγλικής, είτε προέρχονται από δίγλωσσες οικογένειες, είτε επιθυμούν να έχουν μια πιο συστηματική έκθεση στην αγγλική γλώσσα.

  • Το τμήμα ακολουθεί το ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου με τη μόνη διαφορά ότι όλες οι δραστηριότητες γίνονται στα αγγλικά.

  • Τα παιδιά μαθαίνουν βασικές έννοιες και αναπτύσσουν τις δεξιότητες εκείνες που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της ηλικίας τους.

  • Το αγγλόφωνο τμήμα γιορτάζει όλες τις αγγλόφωνες γιορτές και εξοικειώνεται με τις αντίστοιχες παραδόσεις, ταυτόχρονα όμως συμμετέχει και στον εορτασμό των ελληνικών εορτών.