Τα νέα μας !

 

 

 

 

ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΒΡΕΦΙΚΟΥ (2 ετών)
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟ-ΠΡΟ ΝΗΠΙΩΝ (3 ετών)
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΝΗΠΙΩΝ (4 ετών)
ΝΗΠΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ (5 ετών)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τμήμα Νηπιαγωγείου

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2009

Πρόγραμμα επεξεργασίας: « Ο Κήπος Των Συναισθημάτων»

 

 

«Θλίψη, στεναχώρια, αγάπη και θυμός

ηρεμία, έκπληξη και γέλια πολλά,

πόνος, αναστάτωση, αγωνία και χαρά,

όλα είναι συναισθήματα δικά μου

και είμαι υπερήφανος για αυτά!»

 

Μουλάκη Ε. «Η παλέτα των συναισθημάτων»

Σεπτέμβρης… να μαστε πάλι, αυτή τη φορά στη μεγάλη τάξη του σχολείου! Καινούρια τάξη… καινούρια δασκάλα… τα δεδομένα διαφορετικά… και τα συναισθήματα πολλά…

Να, λοιπόν, μια καλή ευκαιρία να ασχοληθούμε μ΄ αυτά!

Η Συναισθηματική Αγωγή των παιδιών αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι της προσχολικής εκπαίδευσης και οι σχετικές μ΄ αυτήν δραστηριότητες στο Νηπιαγωγείο τείνουν να κερδίζουν, δικαίως, έδαφος έναντι των γνωστικών, καθώς, σύμφωνα με τα πρόσφατα επιστημονικά δεδομένα, οι έννοιες IQ και ευφυΐα  αντικαταστάθηκαν από την έννοια της πολλαπλής νοημοσύνης, σύμφωνα με την οποία όλοι οι άνθρωποι δεν έχουν τα ίδια ενδιαφέροντα και ικανότητες, ούτε μαθαίνουν με τον ίδιο τρόπο, αλλά αντιλαμβάνονται τον κόσμο με επτά διαφορετικούς και εξίσου σημαντικούς τρόπους-νοημοσύνες.

Μια απ΄ αυτές είναι η Συναισθηματική Νοημοσύνη, που αναφέρεται στην ικανότητα του ατόμου να αναγνωρίζει τα συναισθήματα του, να τα κατανοεί και να τα ελέγχει, όπως επίσης να αναγνωρίζει και να κατανοεί τα συναισθήματα των άλλων γύρω του, έτσι ώστε να χειρίζεται αποτελεσματικά τις διαπροσωπικές του σχέσεις.

Ο προσανατολισμός αλλάζει και η βαρύτητα δίνεται πλέον όχι τόσο στις γνωστικές ικανότητες του παιδιού, όσο στην απόκτηση δεξιοτήτων συναισθηματικής νοημοσύνης (ικανότητα  να κατανοεί τα συναισθήματα του, να τα ελέγχει, να μην νοιώθει ντροπή ή ενοχή γι αυτά) και στην επίτευξη συναισθηματικής ισορροπίας, που θα το βοηθήσουν να αναπτύσσει καλές σχέσεις στο περιβάλλον που βρίσκεται και θα του δίνουν ώθηση να αναπτύσσεται γνωστικά.

Οι ικανότητες Συναισθηματικής Νοημοσύνης δεν είναι έμφυτες, αλλά καλλιεργούνται και αναπτύσσονται μέσα από τις αλληλεπιδράσεις που βιώνει το παιδί, τόσο στο σχολικό, όσο και στο οικογενειακό περιβάλλον.

Το Νηπιαγωγείο οφείλει να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην καλλιέργεια του συναισθηματικού κόσμου των παιδιών, δημιουργώντας τις κατάλληλες προϋποθέσεις και το κατάλληλο κλίμα , ώστε τα παιδιά να έχουν την ευκαιρία μέσα από τη συμμετοχή τους σε διάφορες δραστηριότητες, να γνωρίσουν τα συναισθήματα τους, να τα  κατανοήσουν, να τα εκφράσουν, να συμμετέχουν σε συζητήσεις για την επίλυση συγκρούσεων και προβλημάτων που εμφανίζονται στην τάξη και να αντιλαμβάνονται τη θέση και την οπτική των άλλων. Δίνοντας στα παιδιά την δυνατότητα να διερευνήσουν τον εσωτερικό τους κόσμο και τα συναισθήματα τους, τους δίνουμε την ευκαιρία να αξιοποιήσουν καλύτερα τις δυνατότητες τους, να αισθάνονται χαρούμενα και δημιουργικά, με λίγα λόγια τους παρέχουμε μια ποιοτική εκπαίδευση.

Το πρόγραμμα που επιλέχθηκε περιελάμβανε τις παρακάτω ενότητες:

o    Εγώ, ένας μοναδικός άνθρωπος. Αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθηση.

o    Εγώ και εσύ, μαζί και διαφορετικοί

o    Συνύπαρξη και συνεργασία μέσα σε μια ομάδα.

o    Αναγνώριση, έκφραση και διαχείριση συναισθημάτων. Λύπη, χαρά, φόβος, θυμός, άγχος. Μαθαίνω να τα αναγνωρίζω, να τα εκφράζω και να τα διαχειρίζομαι.

 

Οι στόχοι που τέθηκαν δουλεύοντας το παραπάνω θέμα ήταν οι εξής:

o    Να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν τα συναισθήματα τους, να τα εκφράζουν, να αναζητούν τα αίτια τους και να μάθουν τρόπους αντιμετώπισης και εκτόνωσης τους.

o    Να συνειδητοποιήσουν τη μοναδικότητα τους και να αποκτήσουν αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθηση, νοιώθοντας υπερήφανοι  για τον εαυτό τους

o    Να νοιώσουν σημαντικοί και ισότιμοι μέσα στην ομάδα της τάξης

o    Να ευαισθητοποιηθούν απέναντι στη διαφορετικότητα

o    Να κατανοήσουν την αξία της συνεργασίας και της ομαδικότας

o    Να μάθουν τρόπους  επίλυσης των συγκρούσεων και προβλημάτων που προκύπτουν στις διαπροσωπικές τους σχέσεις

o    Να μάθουν να αναγνωρίζουν και να σέβονται τα συναισθήματα των άλλων

o    Να παρατηρούν και να σχολιάζουν έργα τέχνης και να ευαισθητοποιούνται απέναντι στην τέχνη γνωρίζοντας έργα μεγάλων ζωγράφων και μουσικών συνθετών

o    Να γράψουν λέξεις και τίτλους σχετικά με το θέμα.

 

Βέβαια, οι παραπάνω στόχοι δεν πραγματοποιούνται δουλεύοντας μόνο για κάποιο διάστημα το συγκεκριμένο θέμα, αλλά η επίτευξη τους εξαρτάται από το γενικό κλίμα που φροντίζουμε να δημιουργήσουμε στην τάξη. Η ικανότητες συναιθηματικής νοημοσύνης δεν είναι γνώσεις που τις ακούς μια φορά και τις μαθαίνεις, αλλά είναι υιοθέτηση στάσεων, αξιών, συμπεριφορών που το παιδί αποκτά μέσα από τις αλληλεπιδράσεις που αναπτύσσει στο περιβάλλον του.

Δουλεύοντας το συγκεκριμένο θέμα τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε δραστηριότητες ανάγνωσης και γραφής, μαθηματικών, θεάτρου, μουσικής, ζωγραφικής, εικαστικών, παντομίμας.

 

Δείτε περισσότερα...


Δείτε παλιότερες δράσεις του νηπιαγωγείου!